agenda

Flytider for alle flyplasser i Norge (inkl. oppdatert trafikkstatus)

1.9.2023

Tjenesten gir deg tilgang til rutetabell for Avinors 45 lufthavner, samt kontinuerlig oppdatert trafikkstatus. Den oppgitte spørringen gir resultater for Oslo Lufthavn (OSL), 1 time tilbake i tid og 7 timer fremover. For å sikre at du tilbyr dine sluttbrukere korrekte/oppdaterte flydata, bør du hente flytider hvert 3. minutt. Hyppigere spørringer enn dette er ikke nødvendig. Vi henstiller til alle som benytter data fra Avinor om å mellomlagre (cache) dataene i egen tjeneste, og ikke la klienten (sluttbruker) gå direkte mot vår tjeneste.

Distribusjonsform [1]

Ressurstype

Flytider - API

Flytider - API
Følgende elementer er gyldige inputparametre i tjenesten: timeFrom - Ikke-obligatorisk, standardverdi er én time. Styrer hvor langt tid tilbake det hentes flights for, rundet ned til hele timer. timeTo - Ikke-obligatorisk, standardverdi er syv timer. Styrer hvor langt frem i tid det hentes flights for, rundet ned til hele timer. airport - Obligatorisk. IATA-kode som styrer hvilken flyplass XML-uttrekket gjelder for. Eksempel airport=OSL vil gi flights for Oslo Lufthavn, Gardermoen. direction - Ikke-obligatorisk. Angir "retning" for en flight: A = "Ankomster" (eng:"Arrivals"), D = "Avganger" (eng: "Departures"). Ingen verdi viser både A og D. lastUpdate - Ikke-obligatorisk. Henter kun flydata som har blitt oppdatert etter et gitt tidspunkt. Eksempel, ”2009-02-03T09:30:00Z”.
XML

Dokumentasjon

01.09.2023
1.0
Norsk
Norge
SmileyUtmerket 75% +
Info